Esikoiskirja, missä saagat, myytit ja virallinen historia kohtaavat

Totuus Pohjolasta

totuus pohjolasta

Luonnolla on taianomainen tapa parantaa niin mieltä kuin kehoa. Huomasin noin 20 vuotta sitten olevani vahvasti yhteydessä Äiti-Maahan. Tämä lähes mystinen yhteys ohjasi tutkimaan esi-isiemme perinteitä ja ymmärrystä luonnonvoimista, jopa niistä yliluonnolliseksi määritellyistä. En olisi ikinä arvannut, että tämä tutkimusmatka šamanismiin johtaisi koko Pohjolan historian tutkimiseen, muinaisnorjan ja -islannin opiskeluun sekä lukuisiin henkilökohtaisiin hengellisiin kokemuksiin.

’Totuus Pohjolasta’ on syvä sukellus Pohjoismaiden, Fennoskandian sekä Siperian itäisten heimojen välisiin vuorovaikutuksiin. Suomalaisugrilaisten heimojen muinaisuudessa asuttamat alueet kuvataan yleensä luonnonvaroiltaan köyhiksi ja tämä oletus johtaa heidän sekä viikinkien välisten suhteiden väheksymiseen. Totuus on kuitenkin täysin erilainen. Finnmarkia asuttaneet merisaamelaiset, sisämaan Saami-kansa, itäiset suomalaisugrilaiset heimot sekä itämerensuomalaiset olivat merkittävä tekijä skandinaavisten viikinkiheimojen kehityksessä. Niin merkittävä, että jopa jälkeläisiä syntyi korkeisiin asemiin.
Näyttökuva 2020-12-31 kello 12.38.54
Näyttökuva 2020-12-31 kello 12.39.14

totuus saagoista

Skandinaviassa keskiajalla syntyneitä saagoja pidetään pääasiassa tarunomaisina kertomuksina menneistä. Niiden historiallista tarkkuutta epäillään, sillä saagoja kirjanneet syyllistyivät useasti monen lähteen pakkomielteiseen yhdistämiseen ja näin tapahtumien kronologinen järjestys sekoittui. Tämä on johtanut myös oletukseen, että saagat ovat kristinuskon reformin jälkeiseltä ajalta, mutta kielitieteilijät ovat jo useita vuosia sitten osoittaneet tämän oletuksen vääräksi.

Saagoihin tulee silti suhtautua varauksella ja niiden kertomaa on osattava tulkita, mikäli halajaa löytää totuuden siemenen. Muinaisnorja on kielenä haastava, sillä useasti sama sana voi saada eri tarkoituksia. Myös saagojen muoto runoina kuin runomitassa, haastaa lukijan alliteraatioilla sekä 'kenningeillä' (kiertoilmaisuilla). Taival ei ole helppo, mutta palkitseva.

tulossa kirjan omat facebook-sivut

totuus skandeista-7